Kålle på permission

			T&M: Lasse Dahlquist

Vi va' nå'ra stycken som stod på station,
och bildade mottagningskommité.
Vi hade en hyllning i text och i ton,
som Philip och ja' snickrat te'.
När tåget kom in med en hisklig signal,
vi stämde upp sången till Ka'l.
och Kålle han stod där så stilig och grann,
med unicaboxen i hand. 

	Kålle har kommit hem på permission i da',
	jisse va' Kålle ä' fin.
	Tänk satt det militära ändå kan vara så bra,
	de ä' enna en god medicin. 
	Uniformen den är inte riktigt perfekt,
	men mössan den sitter på sniskan så käckt.
	Så att Adas lilla hjärt får en helt annan ton,
	när Kålle har kommit hem på permisson.

Ja, se'n gick vi hemåt till Kålle ett slag,
där mossan hans bjöd oss på lite surr.
Och Philip och Ada och Beda och jag
vi föreslog fyrfaldigt hurr.
Och Kålle han visade ovanlig takt
och stod som han sa i givakt
mens Ada hon viskade salig till Ka'l:
"Du ä' ändå min general"

	Kålle har kommit hem på permission i da',
	ja, man kan se att han mår.
	Frågar man hur han haftet  så säger Kålle: "Tack bra,
	men en svensk tiger som ni förstår."
	Han har stålhjälm  och bössa som staten har gett,
	och är kavaljer på ett särdeles sätt.
	Så att Adas lilla hjärt får en helt annan ton,
	när Kålle har kommit hem på permisson.

Se'n gick vi att skåda på storstadens liv,
och Kålle och Ada gick arm i arm.
Men Kålle han tog såna väldiga kliv,
att Ada fick trippa sej varm.
Hon tyckte att Ka'l var en väldans charmör,
som gjorde en massa honnör.
För Ada det hela var hemskt intressant,
att gå med en så'n känd bekant

	Kålle har kommit hem på permission i da',
	sicket ett evenemang.
	Först vill han gå på kinne * och se nå't känsligt och bra,
	och se'n bjuda oss på restaurang.
	Ada är imponerad och ovanligt tyst,
	men det är ju tre måna'r se'n hon blev kysst.
	Så att Adas lilla hjärt får en helt annan ton,
	när Kålle har kommit hem på permisson.


Inspelning(ar): Gösta Jonsson / Charles Redlands ork. / 13 okt 1943 / Sonora 7147 / Lasse Dahlquist / Olle Johnnys ork. / 08 jun 1943 / Odeon D 5092 /
* Kinne kort för kinematograf d.v.s. biograf
- Tillbaka -
- Till första sidan -