Pärleporten

				T: ?
				M: ?

Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor,
är den kärlek, nåd och sanning,
som i Jesu hjärta bor.

	Han har öppnat pärleporten
	så att jag kan komma in.
	Genom blodet, har han frälst mig
	och bevarat mej som sin.

Under över alla under,
allt förlät han mig en gång.
Därför om guds stora kärlek,
glad jag sjunger nu min sång.

	Han har öppnat pärleporten.......


Inspelning(ar): Winifred Larson / Frances Swanson, organ / Chicago 1946 / Quality SM 6 (US) /
- Tillbaka -
- Till första sidan -