Palais Glide

		T:
		M:

Om du vill som mej,
skall jag lära dej,
dansa Plais Glide - alla tajders.
Den är inte svår,
pröva och du får,
säkert se hur enkelt det går.

Palais Glide är bra,
man blir god och gla'
ja' vill dansa Palais Glide var da'.
Det är takter i,
denna melodi,
vi kan den ej bli fri.

Låt oss bjuda opp,
till små glada hopp,
det är bra för båds själ och kropp.
Under stoj och glam,
folk av frejdad stam,
i Palais Glide går fram.
		
Stampa takten gamla och unga,
låt oss dansa natten lång.
Det är härligt då vi kan sjunga,
och dansa på samma gång.
Får jag lov, min vän,
om och om igen,
snart så skall du se så kan vi den.
Palais Glide är bra,
både natt och da',
ska vi den dansen ta'.

- Tillbaka -
- Till första sidan -