På rue de l'amour

		T&M: Samson - Arnesson
		
Natten är fylld av mystik,
vindarnas stilla musik
är som en drö, ljuvlig och öm,
när jag dig väntar Cheri.

På rue de l'amour,
varje kväll jag står,
mina tankar går,
till dig, Cheri.
På rue de l'amour,
nattens melodi,
är som poesi,
om dig, Cheri.
Säg, gamle måne på himmelen där
du vet nog säkert vad kärleken är.
På rue de l'amour,
varje kväll jag står
mina tankar går,
till dig, Cheri.
- Tillbaka -
- Till första sidan -