Opp å ner visan

				Mel: Livet i Finnskogarna

Först så hälls den opp,
så går den ner,
se'n går man ut.
För att hämta mer,
som man tar fram, 
när det är slut.
Se'n så hälls det i,
de' rinner ner,
uti din kropp.
Då är allting uppåt,
och humöret är på topp.

- Tillbaka -
- Till första sidan -