Öppna ditt fönster

				T: Börje Larsson
				M: Sune Waldimir

Varför gå och sörja och på bekymmer dra,
nej, nu ska vi börja med solskenssångerna.
Varför går du bara och verkar arg och sur,
nej, släpp dig loss och följ med oss och sjung i munter dur.

	Öppna ditt fönster, släpp in lite sol,
	glöm den snö, som föll i fjol,
	tänk på rosor och viol!
	Lätta ditt sinne och tag livet glatt,
	så får du säkert lyckan fatt.
	Låt ej sorg och bekymmer få trycka dej,
	utan ta några blommor och smycka dej.
	Så tag och öppna ditt fömster, släpp in lite sol,
	tag en minut och titta ut.
Inspelning(ar): Gösta Jonsson / Ork. / 1939 / Sonora 3501 / Ulla Billquist / Sven Arefeldts ork. / 31 mar 1944 / Sonora 7193 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -