En afton på Öljaren

		T&M: ??

En månskensfärd uti vår båt,
under stjärnornas glittrande tåg.
Låt oss följas åt över Öljarens glittrande våg,
Fjärran vi hör, 
fåglarnas kör,
- serenaden i kvällningen dör.
Borta från viken,
hörs dragspelsmusiken,
ut över Öljaren....
- Tillbaka -
- Till första sidan -