Den tänkande ölutköraren
(Parodi på "Den tänkande lantbrevbäraren")

				T: Hjorvaard
				M: Gunnar Turesson

Jag är en ölutkörare, med grov och rostig bas,
och ingenting är skörare, än pilsner-pavans glas.
Mitt jobb hör till de ringare, men vad är minst och störst?
Jag är en överbringare, som släcker andras törst.

Dock hör det till det tryggare, vår tradition är rik.
från Gotlans dragölsbryggare, för Röde Orms trafik.
Dock finns det färder som jag helst vill slippa, 
det skar mej in i själen så jag frös.
När jag bar pilsner till en bättre hippa, 
men tomglas från en motbokslös.

Jag våndas ofta för systemets sviter, 
och bävar alltid när jag går på krog.
Om det serveras femton centiliter, 
till  en som redan har fått nog.
För kvinnans jämlighet och annat dyligt, 
jag ville slåss och visa lejonklon.
Nu säger bara servitören kyligt:
"För damen blir det halv ranson."

Det känns ibland som något hade klickat, 
att törsten släcka var mitt levnadskall.
Det är ju inte jag som brygger drickat, 
jag kör, men tänk i alla fall.
Bryggmästare, vars åk jag kör kanhända, 
låt mig och hästen sprida kvalité.
Låt mej få köra ut en gång, en enda, 
med svenskt exportöl märkt klass tre.

- Tillbaka -
- Till första sidan -