Oh boy, oh boy, oh boy!
(Alla verserna)
				T&M: Lasse Dahlquist

Ada har legat med papiljotter i natt, och satt extra rött på kinden.
hon var't och hämtat sin lilla ljusblåa hatt, ur en påse uppå vinden.
Beda har köpt sej en klänning på Grand bazar,
ryggen är nästan bar, prislappen sitter kvar.
Bägge har tisslat och tasslat mest hela da'n,
vad är det som viskats på sta'n?

	Jo, engelska flottan har siktats vid Vinga, oh boy, oh boy, oh boy,
	Tusen små sailors som vi sk'a betvinga, oh boy, oh boy, oh boy.
	Då ska' vi fröjda på Liseberg med Charlie, Bill och Tom,
	dom sätter alltid en särskild färg och språket ja de' klarar dom.
	Tänk att få segla i engelsk konvoj, oh boy, oh boy, oh boy.

Kålle och Artur har fått en svår konkorrens och dom verkar lite sura,
dom har försökt men har inte fått någon chans, dom kan gärna gå och tjura.
Ada har lärt sej ett klingande käckt "Hallo", 
skillnad på yes och no, språkkunnig må ni tro.
Hon ifrån blåjackor sett hur man bär sej åt, 
när man umgås med pojkar i båt.

	Jo, engelska flottan har siktats vid Vinga, oh boy, oh boy, oh boy,
	tusen små sailors som vi sk'a betvinga, oh boy, oh boy, oh boy.
	I berg och dalbanan får man dem så nära må ni tro,
	se'n fram på natten så följs man hem och hör det ljuva "I love you"
	Medge, sa Beda att detta är skoj, oh boy, oh boy, oh boy.

Allt har en ände och även flottans besök och en dag dom lättar ankar,
då fälls det tårar i syfabriker och kök och blir plats för dystra tankar.
Kramande par bakom skjulen, dom säjer "smack"
lova att komma back, thankyou my darling, tack.
Ada har fått sej ett minne att vårda om, 
polyfoto på sej och Tom.

	Ja, engelska flottan den stävar mot Vinga, oh boy, oh boy, oh boy,
	tusen små sailors som vi sökt betvinga, oh boy, oh boy, oh boy.
	Livet är åter en jämmerdal, när lyckan tagit slut,
	undrar om jag vågar ringa Kal och fråga om vi ska gå ut.
	Toms polyfoto är fäst vid min koj, oh boy, oh boy oh boy.


Inspelning(ar): Lasse Dahlquist / Einar Groths ork. / 3 maj 1946 / Odeon D 5232 / Åke Grönberg / Sven Arefeldts orkester / 17 maj 1946 / Sonora 7283 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -