Öckerövalsen

				T: Fritz Gustaf
				M: ??

På Öckerö ner vid strand och sjö, där föddes jag en gång,
när havet sjöng sin sång bland snäckor och bland tång.
Bland nät och pimplar, stag och vimplar växte jag mej stor,
ty sjömanslivet ärvts, är givet, från far och mor.

	Och ner på Öckerö finns,
	ju världens käckaste kvinns.
	Jag har en liten vän,
	som är mej trogen än,
	där nere i Bohuslän.
	Och när vi tar oss en dans,
	uppå en brygga  nå'nstans,
	Då har jag ingen nö',
	då lyser solen rö',
	där hos min mö på Öckerö.


Inspelning(ar): Instrumental / Westerlunds trio / Electro-Vox 30107 / Instrumental / Hårvard Wilthil, Einar Halvorssen / / HMV AL 840 / Sigge Fürst? / Waldimirs ork. / apr. 1941 / HMV X 6557 / Instrumental / Lindqvists dragspelsquartett / 16 aug. 1928 / Homocord 4-2754 / Instrumental / Tore Svensson & Co / maj 1928 / Odeon A 162 163 (D 4665) /
- Tillbaka -
- Till första sidan -