Obligationsmarschen
(Vi ska tömma vår spargris i år)
(Norge i rött, vitt och blått)

				T: Alf Henrikson
				M: Lars Erik Larsson

Kom med, kom med bland gäss och kor
till Tommelilla postkontor
och stå med oss i kö!
Här ligger slätten vid och stor
och vetet trivs och livet gror
i sockerbetans frö.
Än finns det namn som i bankerna går,
i Simrishamn och Kristianstad i år.

Går du med efter obligationer?
har du hört vilken ränta du får?
Vi  ska skramla till många miljoner,
vi ska tömma vår spargris i år.

Kliv på, kliv på i ändlös rad,
Till banken i Karlskoga stad,
ur präktigt gjuteri!
Här lyser solen gul och glad,
och björken öppnar sina blad,
och Värmlands vår står bi.
Allt vi ger ut, får vi åter helt visst,
när det blir slut, uppå kriget till sist.

Kom och hjälp oss att gjuta kanoner,
du ska se att du kan och det går!
.Kom och hjälp oss att ladda patroner,
för en bråkdel av lönen du får!

Går du med efter obligationer.......

Bliv med, bliv med oss på ett hörn,
i Hagalund och Södertörn
och mitt på Stureplan.
Visst är det knackigt för chauffören,
och mången skattmas och björn,
går glupskt på jakt i stan.
Dock, när vår värld,
som ett dårhus vi ser,
nöjen och flärd,
kan vi dock pruta ner.

Kom till postens kontor och stationer,
med så mycket du nå'nsin förmår,
och sätt in dina fattiga kronor,
till förvaring hos staten i år!
		Går du med efter obligationer...

Kom med, från Lund och Bovallstrand,
till Arvidsjaur och Härnösand
bland vårens gröna strån.
Och låt oss vandra hand i hand,
i hela Sveriges långa land.
och täcka statens lån.
Tiden som var
blev det överskott på,
Än finns det kvar,
lite slantar från då.
	Kom baroner och täta patroner,
kom prostinnor i torparnas spår.
Kom till postens kontor och stationer,
ifrån bygden vinklar och vrår.
		Går du med efter obligationer...
Inspelning(ar): Börje Årman / Sven Rünos orkester / aug 1940 / Columbia DS 1204 / Sven-Olof Sandberg - kör / Otto Kyndels orkester / 23 maj 1940 / Sonora 3641 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -