Dom som ä' nyktra

				Mel. Du är den ende

Dom som är nyktra har inte så roligt,
dom har bara ansvar och inte nå´t tjolit.
Tanlej faderu-ulla,
men vi som är fulla,
vi har bara kul, nästan jämt.

Det sägs att en männ´ska kan va´utan brännvin,
det stämmer kanhända, men se blott den minen.
som pryder en absolutist
den är så djävligt trist
därför så sjunga vi så:

Dom som är nyktra...

Det gör detsamma var vi må va´gäster
Ja till och med lanthushållningssällskapsfester
kan uthärdas eau-de-vie,
som får månda´n att bli
blott en vag utopi.

Dom som är nyktra...

- Tillbaka -
- Till första sidan -