Att nubben kom till jorden

				Mel: Majas visa

Att nubben kom till jorden,
det skötte Gubben Noak om,
så snart till kalla norden,
den ädla drycken kom.

Och därför, säger mamma,
så är jag nästan alltid glad.
Ty nubben, den gör livet
till ständig solskensdag.
- Tillbaka -
- Till första sidan -