Ordningen i vilken nubbarna skola tagas!


Tänk på att 20 nubbar á 6 cl blir 120 cl d.v.s 1 1/2 sjuttiofemma!!

 1. Helan
 2. Halvan
 3. Tersen
 4. Kvarten
 5. Kvinten
 6. Ångsupen
 7. Älvsnapsen
 8. Kungens skål
 9. Drottningens skål (äv. "Smuttan")
10. Smuttans unge

11. Femton droppar
12. Lilla manasse
13. Lilla Manasses broder
14. Härdsmältan
15. Waldemars nubbe
16. Pjoltern
17. Lever pastejen
18. Liket lever
19. Död mans kista
20. Femton gastar
- Tillbaka -
- Till första sidan -