Nu tändas åter ljusen i min lilla stad

				T&M: Eric Decker

På regntunga gator och väldiga hus,
tändas nu storstadens flammande ljus.
Köp genast biljetter! Kom in här och se!
Man kiknar av skratt! Det är stor succes!
Men själv är jag trött utav dagens spring,
och önskar av detta just ingenting.
Jag saktar på stegen - jag står visst och glor,
en helt annan syn för mej for.

	Nu tändas åter ljusen i min lilla stad.
	Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad,
	lyser över ströget, där går Kalle och Marie,
	och blinkar emot Vera på Walléns konditori.
	Och grabbarna i gänget står och pratar ner' vid Grand,
	om flickor och om fotboll och om livet med ibland
	Från hotellet hörs en trio i Toselli serenad.
	Det är kväll i min lilla stad.

Men här är jag ensam och ynklig och svag,
ingen som ler eller säger "goddag".
Folk har så brottom, man jäktar och gnor,
me'n min som man ägde det hus där man bor.
Jag strävar ock kämpar att bli liksom dom,
att rusa förbi och ej vända sej om.
Men än kan jag inte - Gick bussen? Än se'n!
Jag stannar och tänker igen.

	Nu tändas åter ljusen.....

Javisst är det vackert och stiligt och flott,
med fönster och skyltar i rött, gult och blått.
Och visst är det festligt med Kungsgatans ljus,
- där bleknar vår bio och vårt Folkets hus.
Ändå när det kvällas och dagen blir skum,
sitter vi många i ensliga rum
ser inte ljusen från gator och stråk,
hör inte spårvagnens bråk.

	Nu tändas åter ljusen.....
- Tillbaka -
- Till första sidan -