Nu är den stund
(Now is the hour)

		SvT: Gunnar Wersén
		M: Clement Scott

Nu är den stund,
då du ifrån mej flyr.
flyr med mitt hjärtas
stora äventyr.
Dagen som gryr,
ska bryta vårt förbund,
Säg ej farväl,
nej, ge mej än en stund.

Var du en dröm?
Jag gömmer i min själ.
än dina ögons
leende farväl.
Kanske en gång,
vi minns vårt förbund,
blott som en dröm,
så ge mej än en stund.

- Tillbaka -
- Till första sidan -