Naturbarn

				T&M: Povel Ramel

Bo i stilla hav på liten ö,
enligt broschyr: Paradismiljö.
Paradis O.K. för längesen,
numera offer för turismen.
Båtar lägga till vid nybyggd kaj,
dumma männskor kalla oss "malaj";
be malaj dansa äkta dans,
malaj dansa dans som aldrig fanns!

	Naturbarn - icke ta emot!
	allahopa utom Naturbarn ren idiot!
	Icke tycka om turist,
	tycka turist trist!
	Icke tycka mycke bråk,
	tycka: Turist, åk!
	Naturbarn - icke tycka bra !
	Allahopa utom Naturbarn inget att ha!

Först i början komma en och en,
skrynkliga damer och feta män;
senare många i hundratal,
tråkigt man ej vara kannibal!
Nu turister göra invasion
uti million på million;
alla se ut som likadan,
komma hit till ö, titta på varann!

	Naturbarn - icke ta emot!.....

Förr så vacker ligga sandstranden,
nu turist förstöra utsikten;
tycka sej själv så brun och frisk,
men ändå se ut som torkad fisk!
Turist visa oss ingen respekt,
även anmärka på klädedräkt.
Förr man visar sig som man vill,
nu stänga in och täppa till!

	Naturbarn - icke ta emot!.....

Nu för lätt vara inföding,
tjäna mycke peng på ingenting!
Mången kokosnötter sälja far,
tapetsera hydda med dollar!
Turist köpa liten dum figur,
tro det vara handgjord träskulptur;
vara gammal fabriksgjord bråt
som komma hit med samma båt
		
	Naturbarn - icke ta emot!.....
- Tillbaka -
- Till första sidan -