När morsan fyller 50 år

				T & M: Kalle Nämdeman

Oj, oj, oj, vad jag är glad, lördag skall det bli!
Ni kan inte gissa vad, men Ni får väl si.
Mången "böna" blir vår gäst, mången "ekens kis!'
Alla ska' till morsans fest — bums naturligtvis.
Sigtuna-gatan i förtitvå skall det hela av stapeln gå.

	Så det skall bli skojigt om lördag,
	när morsan fyller femtio år!
	Ja, det skall bli skojigt om lördag,
	När morsan fyller år.

Det är stökigt hemma nu, vädring jämt och drag,
men vad det gäller, vet vi ju, morsans 'hedersdag.
Skurar gör dom, ibakar ock - allting tycks gå bra;
Grytor puttrar under lock, ja, så ska' de' va'.
Farsan bränner och morsan me', så det luktar - va f-n gör de'.

	Så det skall bli skojigt om lördag...

Tio liter hemmabryggt ha vi nu fått ihop,
och det blir om några da'r, ännu ett par stop.
Hårvatten och Lazarol ha vi dussintal,
och vi få en finfin bål "Eau de Portugal."
Farsan dessutom har fått fatt fyra liter från doktor Bratt.

	Så det skall bli skojigt om lördag...

Skulle fyllan bli för nätt ha vi dunder me',
dunder rinner ner så lätt, när som man är sne.
Som vi vet så finns det "kek" - fylla ävenså.
Den får inte vara vek, som ej trillar å.

	Så det skall bli skojigt om lördag...

Mår du illa, så ge en vink, morsan sätter då fram en hink.
Ja, det skall bli skojigt om lördag,
När morsan fyller år.


Inspelning(ar): John Hedéen / Tore Svensson & Co / 21 jan 1936 / Sonora 3246 / Kalle Nämndeman (Karl Gustafsson) / Piano / maj1923 / Odeon 19094 (US) / Kalle Nämndeman (Karl Gustafsson) / Helge Lindberg, piano / ? / Polyphon NS 46852 / Kalle Nämndeman (Karl Gustafsson) / Piano / maj 1923 / Ekophon NS 1423 / Kjell Wigren / Connie Sahm och hans Connies / apr 1954 / Moden Musiv M 200 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -