När man är ung och kär

				T&M: Al Neon - Fritz Gustaf

Jag i en luftig rosendröm går,
är oförnuftig, men du förstår.

	När man är ung och kär,
	som en vacker saga allt då är,
	så blå är himlen då,
	och bekymren är så små, så små.
	Om kärlek vill man bara tala,
	ty hjärtata fyllt av kärlek är,
	Man sjunger visor smått banala, 
	alla vet nog hur det är.
	när man är ung och kär.
	och man ljusa framtidsdrömmar bär,
	var lyckostund man har,
	den vill man för evigt hålla kvar.

Var gång du smyger, tätt intill mej,
hjärtat då flyger, långt bort med dej.

	När man är ung och kär....

Klokheten klandrar ungdomen, men
jag ändå vandrar, glad med min vän.

	När man är ung och kär...


Inspelning(ar): Carl Holmberg / Charles Redlands ork. / 5 maj 1950 / Sonora 7510 / Gunnar Landgren / Leon Landgrens ork. / 6 mar 1950 / Musica A 3127 / Lars Klintorph / Einar Groths ork. / okt 1950 / Odeon SD 5554 / Marion Sundh / Carl Henric Norins ork. / 23 maj 1950 / HMV X 7629 / Molly Åsbrink / Emil Iwrings ork. / 9 maj 1950 / Columbia DS 1885 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -