När ljusen tändas därhemma
(When it's lamplightin' time in the walley)

		SvT: Nils Holmström
		M: ??

Var gång skymningen stilla sig sänker,
mina tankar till hemmet då gå.
Och jag ler fastän hjärtat det gråter,
när mot kvällen jag hemlängtan får.

	Och när ljusen skall tändas därhemma,
	uti drömmen jag åter är där.
	Hemmets ljus skall väl aldrig jag glömme,
	ty det minner om dem jag har kär.

Jag är gammal och sitter och drömmer,
om min barndom som snabbt rann förbi.
Fastän åren har gått, än jag gömmer,
på en lågmäld och vek melodi.

	Och när ljusen skall tändas därhemma....

- Tillbaka -
- Till första sidan -