Mustalainen

				T: Charles Morgan
				M: Peter Lebedjeff?

Utan hem min väg jag vandrar fram,
utan allt likt mången av min stam.
Rolös längtan blev den arvedel,
violinen tolkar, varm och hel!

Men i drömmen mina tankar gå,
åter hän till pustans himmel blå.
Steppens blomma hälsar mig som vän,
fast det var så länge, länge se'n!

"Ödesstjärna strålande och klar,
giv  zigenaren hans längtans svar!"
Lys, ack lys, en vandrarfolkets son,
åter hem, ja hem till nedre Don!


Inspelning(ar): Torsten Hising / Balalaikaorkester / ? / Toni E 311 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -