Oh, en så'n underbar morgon
(Oh, what a beautiful mornin')

			SvT: Staffan Tjerneld
			M: Richard Rodgers

Det är guldröda dimmor i dalen,
det är guldröda dimmor i dalen.
Och majsen är hög så man knappt kan se byn,
blir den högre så räcker den snart upp i skyn:

	Oh, en så'n underbar morgon,
	oh, en så'n underbar dag!
	Jag har en aning den ger mej,
	allt som jag innerst vill ha.

Alla korna står stilla i fållan,
alla korna står still i fållan.
Att jag rider fram där bekymrar dem ej,
och en brun liten kalv blinkar sömningt mot mej.

	Oh, en så'n underbar morgon....

Som musik är vart ljud ifrån jorden,
som musik är vart ljud ifrån jorden.
Och vinden som blåser är smeksam och len,
den leker ett slag med varendaste gren.

	Oh, en så'n underbar morgon....

- Tillbaka -
- Till första sidan -