Mona-Lisa
(Engelsk ver.)

				SvT: Karl Ewert
				M: Jay Livingstone - Ray Evans

Någonstans i en italiensk romantisk by,
bor en flicka underbar som få.
Hon har mörka ögon, blåsvart hår och rosenhy,
men är rätt svår att förstå.

	Mona-Lisa alla män dej brukar kalla,
	för att du mot dem så outgrundligt ler.
	Det är bara helt naturligt att de falla,
	för den gåtfullhet som i din blick man ser.
	Ler du för du är förälskad, Mona-Lisa,
	eller för att man din sorg ej skall förstå?
	Alla ord, som vår kärlek bevisa,
	har du gömt dem, eller glömt dem?
	Kanske att vi av dig, Mona-Lisa,
	en dag ska på din gåta en förklaring få.


Inspelning(ar): Kerstin Dellert / Bob Williams ork. / 10 aug 1950 / HMV X 7943 / Instrumental / Alexander brothers / N.Y. maj 1950 / Metronome J 148 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -