Minnenas vals

			T: John Botvid
			M: Gustaf Grawée 

Dig jag minns, när det blir sol och vår,
och jag från björkarne hör, 
fåglarnes lockande kör.
Minnen från hänsvunna år,
följa i vårens spår.
Du var min, fast mig du nu har glömt
drömmar tillsammans vi drömt, 
minnen vi båda har gömt.
Dagar och år flögo bort,
och kärlekens saga blev kort.

	Blott om dig vill jag drömma,
	gömma och glömma den vår,
	som blott i minnena står,
	blott om dig,
	dig som jag mött i ungdomens år.

Dig jag minns, när sommarsolen ler, 
(då) susar i grönskande lind,
sommarens smekande vind
ängarne pråla i blom,
(av) sommarens rikedom.
Dig jag minns, när solen röd går ner,
och jag hör vindarnes röst,
bådande mig om en höst,
Sedan när snöflingor yr,
min tanke till minnena fly...

	Blott om dig vill jag drömma.....
- Tillbaka -
- Till första sidan -