Min rock

				T: ?
				M: Nils Perne (Min soldat)

Min rock är för liten och min hatt passar ej 
och skorna är sönder, men jag kan trösta mej. 
För ser jag i spegeln att jag har en slapp slips 
så tar jag mig en snaps vips. 

- Tillbaka -
- Till första sidan -