Min Klocka T: Min klocka M: Sven Sundelin Tiden aldrig stannar, klockan bara går. Timmarna jag bannar, när klockans urverk slår. Varför mäta tiden, varför räkna slagen? Så hård är ändå striden, så ändlöst lång är dagen. Var barmhärtig klocka, en endaste sekund, giv åt mig att plocka, en blomma i min kärlekslund.
Inspelningar:
- Tillbaka -
- Till första sidan -