Min Klocka

				T: Signe Hasso
				M: Sven Sundelin

Tiden aldrig stannar,
klockan bara går.
Timmarna jag bannar,
när klockans urverk slår.
Varför mäta tiden,
varför räkna slagen?
Så hård är ändå striden,
så ändlöst lång är dagen.
Var barmhärtig klocka,
en endaste sekund,
giv åt mig att plocka,
en blomma i min kärlekslund.


Inspelning(ar): Bertil Boo / Sven Arefeldts ork. / 04 okt 1946 / Sonora 7293 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -