Hälsa Mikael från mej
(Just a closer walk with thee)

				T: 
				M: 

Hälsa Mikael från mej,
och låtsas som jag bara har det bra.
Låt honom inte veta att det känns så tomt,
och att jag minns varje ord han sa.

Hälsa Mikael från mej,
säg honom att jag säkert allt har glömt.
Men tala inte om att den dag han försvann,
då bras den vackraste dröm jag drömt.

Hälsa Mikael från mej,
fast han väl aldrig frågar efter mej.
Men tala inte om för mej hur flickan är,
som nu är med när han roar sej.

Hälsa Mikael från mej,
säg att jag roar mej och lever väl.
Säg ingenting om tårarna jag gråter än,
för att allting se'n han gick känns fel.

Hälsa Mikael från mej,
du träffar honom säkert snart igen.
Det är blott jag, som aldrig får se honom mer,
men kommer att sörja länge än.
- Tillbaka -
- Till första sidan -