I Mexicos land
(South of the border)

			SvT: Dardanell
			M: Kennedy & Michael Carr

En månskensafton i Mexicos land,
 när aftonstjärnan brann
så klar och grann
vid himlen rand.
Då uti mitt hjärta, du tände en brand,
en månskensafton, i Mexicos land.

Med svarta ögon, du log emot mej,
Din hand jag höll, en stjärna föll,
och vad jag önskat mej.
och blev verklighet när din kärlek jag vann,
En månskensafton,
i Mexicos land.
		
Tyst du viskade till mej "Manana",
det betydde "Vi ses i morgon".
Men jag ljög när jag svara' "Manana",
ty vårt "i morgon" aldrig kom,

En månskensafton, i Mexicos land.
vi skildes åt,
se'n gick min stråt,
emot fjärran strand.
Men alltid jag mindes när vi funno varann
en månskensafton,
i Mexicos land.

- Tillbaka -
- Till första sidan -