Mary Strand

				T&M: Evert Taube

När i North Shields i England man går i land,
som kan hända ibland, i England ja-ja.
Ja då ligger cigarrschappet "Tiger Brand" 
i Dock Street på vänster hand.
Det var där jag blev frälst av miss Mary Strand,
ur polisernas hand, i England, ja-ja.
Miss Mary som står uti Tiger Brand,
i Dock Street på vänster hand.

- O, miss Mary, mig jagar poliser sju,
 de vill fängsla mig nu, i England ja-ja.
- Nej min sjöman, dig tar ej polisen här,
uti min cigarraffär!
För de sju röda rosor du skänkte mig,
för de rosorna sju, i England ja-ja.
Från poliserna sju skall jag frälsa dig,
men fånge du blir hos mig.

Och hon öppnade klaffen och drog mig in,
uti kammaren sin, i England ja-ja.
I kammar'n bak disken i Tiger Brand,
i Dock  Street på vänster hand.
Och hon sade: - Min sjöman, du bjöd mig ut,
på teater och dans, i England ja-ja.
På mig har du givit de pengar ut,
du tjänte i fjärran land.

Ja, med mig har du levat i sus och dus,
som det händer ibland, i England ja-ja.
Du har gått i ett vin- och ett kärleksrus,
kom, vila dig i mitt hus!
Mitt schapp är vårt hem och du är mig kär,
och min glädje du är, i England ja-ja.
På dig lägger ingen polis sin hand,
hos Mary i Tiger brand.Och i kammarn jag satt när poliser sju,
de poliserna sju, i England ja-ja.
Steg in i butiken och ropte: Nu!
Skön Mary vad gömmer du?
Och jag hörde hur Mary då svarade dem:
Jag gömmer min vän, i Ebgland ja-ja.
och innanför disken i Tiger Brand,
når aldrig polisens hand!

För det gäller ej mord eller stöld eller brand,
och i frihetens land, i England ja-ja.
Jag håller mot eder en kvinnas hand,
till skydd åt en jagad man.
Och ni träder ej innanför diskens rand!
Mitt hem är min borg, i England ja-ja.
Men tag gärna sju lådor Tiger Brand,
till minne av Mary Strand.

När i North Shields i England man går i land,
som kan hända ibland, i England ja-ja.
Ja då ligger cigarrschappet "Tiger Brand" 
i Dock Street på vänster hand.
O, miss Mary där fann jag min lyckas hamn,
i din doftande famn, i England ja-ja.
I doften av rosor och Tiger Brand
i Dock Street på vänster hand.


Inspelning(ar): Anders Börje / Carl-Olof Finnbergs ork. / 23.10.1957 / Sonora 7978 / Evert Taube / Einar Groths ork. / 17 mar 1953 / Odeon SD 5712 / Ingalill Rossvald - Harry Brandelius / Thorsten Sjögrens ork. / 1952 / HMV X 7811 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -