Man ska skåla

				Mel: Man ska leva för varandra

Man ska skåla med varandra,
och ta vara på den tår man får.
Dricka rent och inte blanda,
för då vet man att man bättre mår.

Det kanske händer nå'n gång sådär,
att glaset välter och du blir tvär.
Det finns en mening med allt som sker,
du kanske inte hade fått så mycket mer.
- Tillbaka -
- Till första sidan -