Malajen

				T&M: Kalle Nämdeman

Talas: 
Ja ä malaj ja, dä ä desamma som militärarbetare, en liten 
trasig korsning mellan beväring och kronvrak. Malaj kan 
man bli utav flera orsaker och fel i kroppskonstitutionen, 
såsom lite trasig i övre våningen närmast plåttaket, dålig
öppning på tirerna, tji taggar i matklykan, amerikanska 
myggbett på ryggen, hjärtfel, åderbråk, vatten i knäna, 
eller plattfotad så fasligt så man inte kan gå i kuperad 
terräng, då blir man malaj. Allt dä här har jag, så jag 
ä fullblods malaj ja.

När alla andra knoga för kung och fosterland,
då går jag där och "maskar" med kvasten i min hand.
När alla andra träla för fosterlandets värn,
då ligger jag på ryggen där hemma i kasern.

	Ty jag är en malaj, blott en vanlig malaj,
	som ni alla nu tydligt kan se, här kan se.
	Ja, jag är en malaj, blott en vanlig malaj,
	men jag klarar min värnplikt för de'.

När alla andra plågas av packning och gevär,
då går jag i min "grötrock" och plockar lite bär.
När andra stå giv akt, efter skarpt kommandorop,
då gör jag alltid tvärtom och sjunker mer ihop.

	Ty jag är en malaj........

När alla andra "gluffa" och sätta i sig mat,
då står jag ute i köket och bara diskar fat.
Men inte blir jag utan middagsmat för de',
i köket finns det "grunkor" som mycket bättre ä'

	Ty jag är en malaj..........

När alla andra tjusa med flickorna i sta'n,
då får jag göra helt om och vända bort min "kran".
Nog svider det i hjärtat och stinger som en nål,
men djäklar i min låda, den gång jag blir civil,

	Fast jag är en malaj..........


Inspelning(ar): Artur Rolén / Dragspelsorkester / jan 1929 / Odeon / A 255 329 (D 2753) / John Hedeén (-Helge Roundquist) / Tore Svensson & Co / 21 jan 1936 / Sonora 3141 / Kalle Nämndeman (Karl Gustafsson) / Helge Lindberg, piano / Polyphon XS 46852 / Kalle Nämndeman (Karl Gustafsson) / Piano / maj 1923 / Ekophon NS 1422 / Kalle Nämndeman (Karl Gustafsson) / Tal och sång med piano / 1927 / Odeon A 162 079 (D 4580) /
- Tillbaka -
- Till första sidan -