Lysmask-idyll
(Glowormchen-Idyll)

				SvT: ??
				M: Paul Linke

När den dunkla nattens frid, den dunkla nattens frid kring nejden hvilar,
månget blygt förälskadt par till skogen ilar.
Komna dit de vilse gå, så lätt de vilse gå i nattens timma.
Därför såsom lyktor små, ja, såsom lyktor små, lysmaskar glimma.
Sklimra fram än här än där, då aftonmörkret faller,
pricka ut hvar vägen är, i snårens täta galler.

	Lysmaskar, lysmaskar glindren,
	lysmaskar, lysmaskar tindren.
	För oss på den rätta leden,
	för oss in i lyckans Eden.
	Lysmaskar, lysmaskar glindren,
	lysmaskar, lysmaskar tindren.
	Visa oss de dolda spår, dit bort där kärlek rår.

Veten I också hvarför, säg veten i hvarför så klart de glimma?
Af hvad kraft de stråla så, ja, kunna stråla så i nattens timma
Hör det svar som sägnen glömt, det svar som sägnen glömt,
ty jag det känner när två hjertan mötas ömt två hjertan mötas ömt och blodet bränner
när med kyss och blickars glöd sig känslan samman gjuter
dessa flammors  öfverflöd det skälmska krypet njuter.

	Lysmaskar, lysmaskar...........


Inspelning(ar): Folke Andersson / Eduard Hladischs orkester / 17 nov 1938 / Sonora 7040 / Instrumental / Arvid Sundin, hammondorgel / 24 mar 1953 / Roulette 20 / Instrumental / Erwin Christoph, biograforgel / ? / Telestar A 1351 / Instrumental / Will Kalinka, vibrafon, Paul Godwins orkester / ? / Polydor XS 49595 / Kvartetten Synkopen / Gösta Wallenius, piano / 3 jun 1942 / Odeon D 5047 / No Twins / Dag Lamberths ensamble / 9 feb 1953 / HMV X 7871 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -