Lundbyvalsen (Norska valsen) T: ? M: ? Nu aftonen stundar och till sitt bo, måsen på vingars par, hän över vågen far. Re'n västanvinden lagt sig till ro, månen den lyser klart över mo, men snart kommer vännen neder till strand. Käck liksom örnen på fjäll, ack, hur jag känner mig säll, när om mitt liv han lägger sin hand, dansa vi kring med hjärtat i brand. Och när längs gröna stränderna, handklaverets toner ljuda, som till dans oss bjuda, vi med blommor oss skruda, på varann vi trycka händerna, känna våra pulsar sjuda, ty en dans som "Lundbyvalsen" finns ej i vårt land. Gungande valsen vid vännens bröst, glider så tryggt jag fram. Fast är han som en stam rakt till mitt hjärta tränger hans röst, skänker mig sällhet, skänker mig tröst. När sakta han viskar du är mig kär, fylles mitt sinne av glöd, kinden den färgas så röd. aldrig på jorden varthän det bär, sviker jag vännen, som jag har kär. Och när längs gröna stränderna, handklaverets toner ljuda, som till dans oss bjuda, vi med blommor oss skruda. På varann vi trycka händerna känna våra pulsar sjuda, ty en dans som "Lundbyvalsen" den ljuvaste är.
Inspelningar: S-O. Sandberg / A Walters dragspelsork. / 23 okt 1939 / Sonora 3580 / S-O. Sandberg / A. Walters dragspelsork. / 23 okt 1939 / Sonora 7004 / Instrumental / Carl Jularbos kvart. / 15 okt 1948 / Cupol 4197 / Instrumental / Ragge Sundquist / 10 apr 1950 / Musica A 3143 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -