Livet i Finnskogarna

			T:  Svarta Masken
			M: Carl Jularbo

Fnittrande och kvittrande bland granarna där stå,
jäntorna i gläntorna med helgdagsstassen på.
Handklaver och hambosteg och visor till gitarr,
doften utav kåda och av barr.
Spel opp, spelman, med takt och melodi,
tar du blott en vals, så ska vi alla hugga i.
Hör furornas susande musik,
ljuder uti skogarnas mystik.
Ja kom, låt oss dansa på mossan våt,
högt klingar nu dragspelets låt!
En vals uti finnmarkens vilda trakt
har en förtrollande makt.

Hojande och stojande stå pojkar i flock,
yxorna och byxorna di blänka liksom lock.
Gnisslingar och visslingar och fingerkrok och kniv
det är äkta finnskogsfröjd och liv.
En vals, spelman, du vet ju att i kväll
blodet nog kan lugnas
genom handklaverets gnäll!
Se, jäntorna ställa sej i ring
dansa kostar ingenting.
Bjud opp, alla pojkar i finnmarksbygd,
kryp ej under grenarnas skygd!
Nej opp för att hoppa på blekröd ljung,
lyft nu foten och sjung.

Kikande och pikande stå käringar i klump,
rökande och sökande och spå i kaffesump.
Rynkiga och skrynkliga och bruna uti hyn,
slankiga som våta paraplyn.
Stig fram troll-Stina, får du dej en sväng,
pipan ta ur munnen och åt skogen henne släng!
Hej, finnkäring, varför står du still?
Benen kan du röra om du vill.
Kläm i allesammans med fart och fläng,
sjung med i vår sista refräng!
Så här skall det dansas i vildmarkstrakt,
så skall det stampas i takt!

- Tillbaka -
- Till första sidan -