Livet i Finnskogarna

				T:  Svarta Masken
				M: Carl Jularbo

Fnittrande och kvittrande bland granarna där stå,
jäntorna i gläntorna med helgdagsstassen på.
Handklaver och hambosteg och visor till gitarr,
doften utav kåda och av barr.
Spel opp, spelman, med takt och melodi,
tar du blott en vals, så ska vi alla hugga i.
Hör furornas susande musik,
ljuder uti skogarnas mystik.
Ja kom, låt oss dansa på mossan våt,
högt klingar nu dragspelets låt!
En vals uti finnmarkens vilda trakt
har en förtrollande makt.

Hojande och stojande stå pojkar i flock,
yxorna och byxorna di blänka liksom lock.
Gnisslingar och visslingar och fingerkrok och kniv
det är äkta finnskogsfröjd och liv.
En vals, spelman, du vet ju att i kväll
blodet nog kan lugnas
genom handklaverets gnäll!
Se, jäntorna ställa sej i ring
dansa kostar ingenting.
Bjud opp, alla pojkar i finnmarksbygd,
kryp ej under grenarnas skygd!
Nej opp för att hoppa på blekröd ljung,
lyft nu foten och sjung.

Kikande och pikande stå käringar i klump,
rökande och sökande och spå i kaffesump.
Rynkiga och skrynkliga och bruna uti hyn,
slankiga som våta paraplyn.
Stig fram troll-Stina, får du dej en sväng,
pipan ta ur munnen och åt skogen henne släng!
Hej, finnkäring, varför står du still?
Benen kan du röra om du vill.
Kläm i allesammans med fart och fläng,
sjung med i vår sista refräng!
Så här skall det dansas i vildmarkstrakt,
så skall det stampas i takt!


Inspelning(ar): Hilmer Borgeling / / okt 1934 / Sonora 3014 / Instrumental / Carl C:son Jularbo, m.fl. / 1927 / Odeon A 162 059 (D 4554) / Instrumental / Carl Jularbo med sin stjärntrio / 5 feb 1944 / Sonora 7172 / Instrumental / Carl Jularbo, Gösta Sundquist / 1923 / Odeon R 133 371 ; R 133 372 / Instrumental / Curts trio / 1931 / Polyphon XS 41962 / Instrumental / E. Jahrls nyhetskvintett / 27 jul 1926 / Columbia 7784 / Instrumental / Einar Grandien, Nils Engström / HMV AL 764 / / Instrumental / Gellin og Borgström / maj 1922 / Polyphon XS 49004 / Instrumental / Gellin og Borgstrøm / maj 1922 / No. Polyphon S 49004 / Instrumental / Gösta Westerlunds dragskvintett / 1947 / HMV X 7342 / Instrumental / Herman Gellin, dragspel / feb 1916 / Beka 49793 ; 49796 / Instrumental / Ivar Lindeberg, Oscar Lundin / maj 1927 / HMV AL 825 / Instrumental / Jularbo Kalle, Helge Eriksson / okt 1920 / Ekophon NS 1309 ; NS 1314, NS 1315 / Instrumental / Jularbo orkestern / 20 mar 1953 / Cupol 4693 / Instrumental / Jularbo-Kalle, Fiol-Pelle / sep 1919 / Rolf 538 / Instrumental / Jularboorkestern / 20 mar 1953 / Cupol 4693 / Instrumental / Jularbos dragspelsork. / okt 1930 / Odeon A 162 737 (D 2193) / Instrumental / Marino de Siati / aug 1934 / Kristall 1229 / Instrumental / Olle Johnny. Gill Jack / 20 aug 1937 / Scala 82 / Instrumental / Åke Hillers munspelsorkester / sep 1937 / Toni 604 / Postgirokören / Sam Samsons kvintett / 31 okt 1955 / Sonora 7894 / Ref.sång / (Olle Johnnys) Dragspelskvartett / 18 mar 1938 / Resia 4069 / Ref.sång (Wilhelm Hamnstedt) / Sjömanspojkarna / 18 mar 1938 / Grand 051 / Sven-Olof Sandberg / Jularbo J:r & Nisse Lind / 26 aug 1939 / Sonora 3580, 7004 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -