Lilla småstadstös (med din storstadsdröm)
(Little small town girl)

				SvT: Sven Ståhlband
				M: Jules Loman - Hugo Rubens

Vad är storstadens brus,
mot det vänliga sus,
som viskar i hembygdens gran.
Där är kärleken stor,
- allt du drömmer och tror,
det finner du aldrig i sta'n.

	Lilla småstadstös,
	med din storstadsdröm,
	den i ditt hjärta du bär.
	Lilla småstadstös,
	all din längtan glöm,
	ty du behövs där du är!
	Det äventyr, som du drömmer om,
	det möter du hemma så småningom.
	Lilla småstadstös,
	med din storstadsdröm,
	du kan finna den där du är.

Varför drömmer du så,
att du lyckan skall nå,
där tusende ljusskyltar le?
Minns, att just där du är,
har du stjärnornas här,
som dej mycket mera kan ge.

	Lilla småstadstös...


Inspelning(ar): Bertil Boo / Sven Arefeldts ork. / 03 sep 1951 / Sonora 7600 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -