Lili Marleen 
(Tysk engelsk version)

			EngT: 
			M: Norbert Schultze
 

- Tillbaka -
- Till första sidan -