Le åt sorgen
(Keep smiling at trouble)

				SvT: ?
				M: Lewis Gensler
	
Le åt sorgen! Ej grubbla!
Ty sorgen är blott som en bubbla,
och bubblor, de flykta snart bort.
Finge glädje vi bara,
och ej sorg skulle vara,
skulle livet bli trist inom kort.
Se violer som drömt,
under snön som dem gömt,
tills det åter en gång blev vår!
Så le och ej grubbla,
ty sorgen är blott en liten bubbla,
och en bubbla så hastigt förgår.
- Tillbaka -
- Till första sidan -