Lars och Mas
(Olika textvarianter finns)

				T: ?
				M: ?

 C           G7
Lars och Mas i Dalarna de bor, 
                          C
den ene lagar strumpor, och den andre lagar skor. 
                 C7
"Ska vi åka nu?" sa Lars, 
       F
"Ja, det gör vi väl" sa Mas, 
      G7            C
"De ä' bra" sa Lars te' Mas. 
 

Lars och Mas till staden åkte in, 
den ene köpte brännvin och den andre köpte vin. 
"Ska vi supa nu" sa Lars, 
Ja, det gör vi väl sa Mas, 
"De ä' bra" sa Lars te' Mas. 
 
Lars och Mas i finkan åkte in, 
de kröp på alla fyra och var fulla såsom svin. 
"Är vi fulla nu?" sa Lars, 
"Ja, det är vi väl" sa Mas, 
"De ä' bra" sa Lars te' Mas. 

Lars och Mas i finkan fick en dröm, 
att åttahundra kärringar de trilla i en brunn. 
"Ska vi hjälpa dom?" sa Lars, 
"Nej, det skiter vi i" sa Mas 
"De ä' bra" sa Lars te' Mas. 
 
Lars och Mas de skåda på en äng, 
en femtonårig piga som blev våldtagen av en dräng. 
"Ska vi hjälpa 'na" sa Lars, 
"Ja, det gör vi väl" sa Mas, 
"De ä' bra" sa Lars te' Mas. 

Lars och Mas i Dalarna de bor, 
den ene lagar strumpaor och den andre lagar skor. 
"Är vi hemma nu?" sa Lars, 
"Ja, det är vi väl" sa Mas, 
"De ä' bra" sa Lars te' Mas.
- Tillbaka -
- Till första sidan -