Jag är lapp....

				Mel: Vid foten av fjället

Jag är lapp och jag har lite renat,
som jag gjort i en kåta intill.
Ty att köpa blir dyrt, så förbenat,
för då kommer ju frakterna till.

Här vid foten av snöklädda fjället,
finns en plats dit jag drar varje år.
Det är alltid nå't särskilt med stället,
det är där apparaten min står.
- Tillbaka -
- Till första sidan -