Kör långsamt
(Cab driver)
 
				SvT: Stikkan Andersson
				M: Carson Parks

 Kör långsamt, herr chaufför jag ber, 
ty detta är minnenas kvarter.
Där borta Marys hus jag ser, 
Kör långsamt, herr chaufför jag ber.

Kör långsamt, nedför gatan här, 
ty allt som jag ser på minnen bär.
Mary hon var mej mycket kär,
Kör långsamt, nedför gatan här.

Kör långsamt! Här gick vi en gång, 
min Mary och jag, bland dessa prång.
Drömde vi sommarnatten lång.
Kör långsamt, Här gick vi en gång.

Kör långsamt, det är längesen.
Så mycket som jag vill se igen.
Här har jag upplevt kärleken.
Kör långsamt, det är längesen.

Kör långsamt, hem till ensamhet.
Jag ville blott än en gång se det, 
som var vår värld och hemlighet.
Kör långsamt, hem till ensamhet.
- Tillbaka -
- Till första sidan -