Kör långsamt
(Cab driver)

				SvT:
				M:

Kör långsamt, herr chaufför jag ber,
ty detta är minnenas kvarter.
Där borta Marys hus jag ser.
Kör långsamt, herr chaufför jag ber............

- Tillbaka -
- Till första sidan -