Jag har bott vid en landsväg
(Ur filmen: "Kalle på spången")

				T: Charles Henry
				M: Alvar Kraft

Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv,
och sett människor komma och gå.
Jag sett skördarna gro,
på min torva i ro,
medan storkarna redde sitt bo.
Jag sett vårarna gry,
jag hört höststormar gny,
jag sett vildgässens sträck under kvällande sky.
Jag har bott vid en landväg i hela mitt liv,
och sett människor komma och gå.

	Det är minnenas kväll,
	det är ro i ett tjäll,
	bortom vägen det skymmer alltmer..
	Efter oro och strid,
	tvenne männskor fått frid,
	det är bara varandra de ser.

Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv,
och sett människor komma och gå.
Vem som än drar förbi,
ett skall evigt förbli,
det är kärlekens livsmelodi.
När vi böjda av år,
mot det okända går,
följa kommande släkten väl i våra spår.
Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv,
- sett människor komma och gå.


Inspelning(ar): Edvard Persson / Ork. / nov1939 / Columbia DS 1166 / Harry Persson / Nisse Linds ork. / / Sonora 3595 / Instrumental / Hubbe och hans landstrykare / mar1956 / Karusell K 163 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -