En stilla lagun
(Sleepy lagoon)

			SvT: Karl-Lennart
			M: Eric Coates

En stilla lagun, en tropisk lagun,
förtrollande blänker, med lockande strand
av vitaste sand och natten sig sänker.
Se. pärlfiskar'n ler,  där nere han ser,
de musslor som lockar, i vattnets kristall.
bland berg av korall, och fiskar i flockar.

En stilla lagun, en tropisk lagun,
som speglar i natten en palmkransad strand.
En mörk himmelsrand, och stjärnornas glans,
Jag slumrade nyss, mig väckte din kyss,
ej längre jag drömmer
En stilla lagun, en tropisk lagun ej fanns....
- Tillbaka -
- Till första sidan -