La toute

				Mel: She'll be coming.....

Vi skall dricka enda snapsen, hej, hej, hej.
Något mer av denna sorten blir det ej.
Om du sparar sista droppen,
får du tvinga ner i kroppen,
ock den halva som i glaset döljer sej. 

SKÅL!	
- Tillbaka -
- Till första sidan -