Lycklige Jim
(Text som Ove Flodin sjöng den)

				SvT: ? 
				M: Fred W. Bowers
		
Jim och jag i vänskap hållit samman,
ända se'n vi voro späda små.
Jim gått fram i livet under gamman,
alltid  tur att flyta ovanpå.

	Lycklige Jim, men stackarts, stackars mej.
	Lycklige Jim, vad jag avundas dej.
	
Vi i samma flicka blevo kära,
Jim fick ja, men jag fick flickans nej
Jim en vacker karl men på min ära,
aldrig något vackert syns på mej.

	Lycklige Jim, men stackars, stackars mej.
	Lycklige Jim, vad jag avundas dej.

Tiden gick och Jim gick till de döda,
lämna' endast änkan efter sej.
Jim nu sover under rosor röda,
Jims'es änka hon är gift med mej.

	Lycklige Jim, men stackars, stackars mej.
	Lycklige Jim, vad jag avundas dej.

---

Lycklige Jim, men stackars, stackars mej
Lycklige Jim, vad jag avundas dej.


Inspelning(ar): Ove Flodin / Leon Landgrens ork. / 05 nov 1952 / Philips P 50 029 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -