En böljedans (K.S.S.S. Valsen)

				T&M: Landin, Granath, Winter

Allt  ifrån Trälhavet, Saxarn och utåt Sandhamn,
Och ifrån östhammar till Arkösund.
K. S. S. S. mannen syns o.ch man känner hans namn
Från Luleå till Öresund.
För uppå gaffeln o.ch toppen där fladdrar
Ett ställ, som är bekant över allt uti Nord.
En säker borgen att aldrig sorgen,
Blott glädjen finnes ombord.
Livet är en enda böljedans,
För en sjöman glad och fri.
Och uti kajutan är han aldrig utan
Ett och annat kvinnligt svärmeri.
För en vän, på känn,
När skutan över vågen valsar
Är väl den barlast man bör ha me'.
En kyss på kryss
Och armen ömt om babords halsar,
Passar en K. S. S. S.-are.

När brisen mojnat och skymning faller,
Så tyst han låter ankaret gå i en vik.
Och sedan selen till avsked har kvällshimlen kysst,
Han lyssnar till havets musik.
Och tusen stjärnor mot seglaren blinka
Så milt när tusen tärnor han nattkyssen ger.
På däck han vankar i ömma tankar,
Och nynnar valsen  och ler.
Livet är en enda  böljedans,
För en sjöman glad och fri.
Kanske till musiken, lyss en vän i viken,
Sjösjuk hos en annan vis a vis.
Ja, god natt, min skatt, nu kojar jag här mol allena,
Kanske i morgon jag får dig se.
Väl mött, sov sött!
Att slippa röra mer en fena,
Passar en K. S. S.  S.-are!
-


Inspelning(ar): Erik Öhgren / Carl C:son Jularbo - Carl Gylling / 28 aug 1927 / Odeon A 162 046 (D 4539) / Herbert Landgren / Dragspel / maj 1927 / HMV X 2482 Instrumental / Stråkorkester Paul Godwin / ? / Polyphon XS 40947 Erik (Eric Källquist) / Dragspelskap. Spelorrarna / 28 apr 1933 / Tellus 1236 Erik (Erik Källquist) / Dragspelskap. Spelorrarna / 28 apr 1933 / Teco 236 / Ref.sång (C. L. Nilsson) / Redvitt band / 14 aug 1927 / Columbia 8402 / Ref.sång (Sven-Olof Sandberg) / Fred Winters dansorkester / 10 maj 1927 / HMV X 2464 / Ref.sång / Redvitt band / aug 1927 / Columbia 26061-F / (US)
- Tillbaka -
- Till första sidan -