Kostervalsen

			T: Göran Svenning
			M: David Hellström

Kom i Kostervals, lägg din runda arm om min hals,
jag dej föra får, hiohej vad det viftar och går.
Kostervalsen går, lek och smek blir i skrever och snår,
jag är din, du är min, allra kärestan min.

	Dejeliga mö på Kosterö, du mi' lilla rara fästemö,
	Maja lilla hej, Maja lilla säj, säj vill du gifta dej?

Kom i Kosterbåt, uti natten följas vi åt,
ut på hav vi gå, där som marelden blänker så blå.
Ja' dej smeka vill, där som dyningen lyser som ell'
Jag är din, du är min, allra kärestan min.

	Dejeliga mö på Kosterö.....

Kom uti min famn, i din famn ja' finner min hamn,
Maja, ja' är din, du är min allara kärestan min.
Maja, ja' å' du, kuttrasju, mun mot mun kuttrasju,
Ja' ä' din, du ä' min, allrakärestan min.

	Dejeliga mö på Kosterö....

- Tillbaka -
- Till första sidan -