Den lustige kopparslagarn
(The Jolly coppersmith)

				T: Okänd
				M: C. Peter

När jag invid mitt städ får stå
Och duktigt hamra på;
Och när till en "knaber" ej fattas fyrkar små.
Då ar jag nöjder med min dag,
då andas fritt mitt bröst,
då sjunger jag till hammarns slag
med hög och Ijudig röst:
La la la la la la la la la la la la la, etc.

Och tittar hjärteungen min
igenom fönstret in,
då blir jag i blinken så nyter i mitt sinn,
ty hennes blick, som solen varm,
rakt i mitt hjärta går,
och sätter fart uti min arm
så att den bättre slår.
La la la la la la la la la la la la la, etc.

Om sorgen mig for nära går,
han släggan smaka får.
Jag smekar min flicka, och tar på tand en tår.
På kopparslagarn går min själ
det ej den minsta nöd,
ty han bekymren slår ihjäl
och sjunger till sin död:
La la la la la la la la la la la la la, etc.
- Tillbaka -
- Till första sidan -