Klostervalsen

				T&M: Kåge Sandell

Ett glas klosterlikör,
det river i halsen,
Hör Späkarevalsen!
En flaska tagel och taggtråd håller värmen,
Här kommer abbotten, göm'en i ärmen!
Flaskan ställs unnan
av munken och nunnan.

Späk dig när du har lust,
Glad och yra,
i svavelsyra
plaskar munkar och kapptävlingssimmar
abbotten badar däri flera timmar.
Han är säll i spa't
i sitt celibat.

	Kom i Klostervals!
	Munkar och nunnor,
	tjocka som tunnor,
	virvlar sina ben i tagelkalsingar.
	Här skall festas!
	Själarna frestas!
	Faller i, faller ej?
	Här är en grop åt dej!

Schlafe mein Mönkchen, schlaf ein.
Du skall snart upp
och väcka vår tupp
Hans dag blir skön se'n,
han kört upp hönsen
Innan du somnar ta en späkningssväng än
och stoppa ner några skorpor i sängen!
- Tillbaka -