Klockorna i gamla sta'n
(Ur filmen m.s.n.)

				T: Charles Henry
				M: Alvar Kraft

Hör i kvällens frid hur klockorna ringa,
från en svunnen tid en hälsningen bringa.
De ger en gammal gränd dess poesi,
dess harmoni, dess melodi.
Din sång dej hälsar när du kommer till världen,
dess klang dej följer på den sista färden.
Underbara, silverklara klockor,	
som gav mitt liv, dess melodi.

Klockor ni som ringt till lyckliga tider,
klockor ni som ringt oss samman till strider.
En klang av vår historia ni bär,
den klangen är, oss alla kär.
Ni ringt för kungar och för tiggaren lika,
när jag bärs bort en gång skall ni ej svika.
Underbara, silverklara klockor,	
som gav mitt liv, sin melodi.


Inspelning(ar): Edvard Persson / Ork. / 15 jan 1947 / Columbia DS 1630, GN 993 (N), 26265-F (US) /
- Tillbaka -
- Till första sidan -