Kär som en klockarkatt

			T&M: Thore Skogman

När jag min fru fick fatt,
en ljuvlig sommarnatt,
föll jag på knä direkt,
jag tyckte att hon var perfekt.
Hon föll ju i min smak,
det var en självklar sak,
vi sågs varenda kväll,
jag var så säll.

	Ty jag var kär som en klockarkatt,
	jag var kär både dag och natt,
	jag var kär som en besatt,
	jag var kär ifrån tårna och till min kravatt.
	Jag försäkrar  hon var mitt allt,
	både när det var varmt och kallt,
	och vid sidan av henne jag alltid satt,
	jag var kär som en klockarkatt.

Jag minns vi var på dans,
en kille tog sin chans,
försökte bräda mej,
men efteråt han ångra' sej.
Som tanken var jag kvick,
gav honom först en blick,
och tro mej om ni vill,
jag klappa' till.

	Ty jag var kär som en klockarkatt.....

På bröllopsdagen när,
varann man trohet svär,
till prästen fram vi kom,
och då han frågade mej om,
till äkta maka ja'
då henne ville ta'
Ja' sa: Dä klart att vi
ett par ska bli.

	Ty jag var kär som en klockarkatt,

Nu har ju åren gått,
hon gråa hår har fått,
men vad gör gråa hår,
när våran kärlek jämt består.
Den stora kärleken,
den finnes hos oss än,
blott uppåt kurvan går,
från år till år.

	Ty jag är kär som en klockarkatt,
	jag är kär både dag och natt,
	jag är kär som en besatt,
	jag är kär ifrån tårna och till min kravatt.
	Jag försäkrar  hon är mitt allt,
	både när det var varmt och kallt,
	hela livet är glatt, hon är min skatt,
	jag är kär som en klockarkatt.
- Tillbaka -
- Till första sidan -